Marek Kozák, Patrik Sedlář

27.1.2021 od 19:30 Koncertní síň Šimona a Judy

Marek Kozák, Patrik Sedlář


Program:

  • Carl Stamitz Orchestrální kvartet č. 4 F dur
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro klavír a orchestr č. 11 F dur, K. 413
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro klavír a orchestr č. 13 C dur, K. 415

  • Marek Kozák, klavír
  • Patrik Sedlář, koncertní mistr

Marek Kozák

Teprve sedmadvacetiletý klavírní virtuos Marek Kozák má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších. Mezi zcela nové úspěchy patří vítězství v kategorii Talent roku Classic Prague Awards 2019.
Jméno Marka Kozáka se pojí s titulem semifinalisty Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě (2015), nejlépe obsazené klavírní soutěže na světě, nebo s vítězstvím na Evropské klavírní soutěži v Brémách (2018), či s předním umístěním na soutěži Pražského jara (2016).
Kritika však klavíristovo jméno skloňuje také se spoustou jiných předností. Obvykle vyzdvihuje neomylnou techniku, smysl pro proporce a gradaci, bohatou paletu rejstříků, obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru k notovému zápisu.
Marek Kozák je absolventem klavírní třídy profesora Ivana Klánského na HAMU v Praze a četných mistrovských kurzů pod vedením světoznámých klavírních virtuózů – například Eugena Indjice, Murraye Perahiy či Garricka Ohlssona. Na ostravské konzervatoři vystudoval krom klavíru i obor varhany.
Marek Kozák se zřetelně profiluje jako Chopinovský interpret, zároveň však vyniká v interpretaci soudobé hudby; ostatně zvláštní ocenění za její provedení si odvezl ze soutěže v Brémách. Na koncertní pódia vnáší noblesní interpretační kulturu a posluchače si podmaňuje schopností „předat s velkou pokorou a bez okázalých gest to, co chtěl skladatel vyjádřit“.

Patrik Sedlář

Patrik Sedlář studoval hru na housle na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Jaroslava Krátkého. Nyní je pravidelným účastníkem mistrovských kurzů Bohuslava Matouška, u kterého studoval na AMU v Praze.

V letech 2013 a 2015 se stal držitelem stipendia Nadace Český hudební fond pro podporu české moderní hudby. Roku 2017 absolvoval mistrovské kurzy v rakouském Semmeringu u profesorů Vilmose Szabadiho a Shmuela Ashkenaziho. O rok později se stal laureátem Letní hudební akademie Kroměříž pod vedením houslových virtuosů Josefa Špačka a Dalibora Karvaye. V roce 2018 – 2019 absolvoval roční studium na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien u tehdejšího koncertního mistra Wiener Symphoniker Jana Pospíchala.

Věnuje se také komorní hře – je členem klavírního tria Errai, které pravidelně koncertuje po České republice, Německu a Turecku. Roku 2018 získalo toto trio 2. místo na soutěži Bohuslava Martinů v Praze a roku 2019 vystoupilo sólově se Severočeskou filharmonií Teplice. V letech 2020 – 2022 byl členem skupiny prvních houslí orchestru Národního divadla v Praze a od roku 2021 působí jako koncertní mistr v Moravské filharmonii Olomouc.