Koncertní síň Šimona a Judy

U Milosrdných, Praha 1 - Staré Město

Kostel svatého Šimona a Judy v Praze patří k odsvěceným a je dnes využíván jako koncertní síň, jeho historie je velmi zajímavá. Jedná se o barokní jednolodní stavbu, která byla postavena v letech 1615–1620 na místě staré gotické kaple, z které se dochovala jen severní boční loď. Kostel byl součástí špitálu milosrdných bratří. V letech 1720–1721 na fasádách proběhly vrcholně barokní úpravy. Hlavní oltář pochází od malíře fresek Hagera z roku 1773. Je na něj zavěšen obraz od V. V. Reinera. Boční oltáře pocházejí od J. R. Bysse a J. Šterna.

Citlivá rekonstrukce pomohla vytvořit k historickým prostorám profesionální zázemí, včetně podlahového topení, které umožňuje celoroční provoz.

Večerní pokladna je umístěná ve foyer (vchod z Dušní ulice).