Klára Gibišová, Jan Schulmeister

22.1.2020 od 19:30 Koncertní síň Šimona a Judy

Klára Gibišová, Jan Schulmeister


Program:

  • Jan Zach Sinfonia in F
  • Joseph Haydn Koncert pro klavír a orchestr č. 11 D dur, Hob. VIII:11
  • Wolfgang Amadeus Mozart Serenáda č. 13 pro smyčcový kvartet a kontrabas G dur „Malá noční hudba“, K. 525
  • Jan Zach Sinfonia in A
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro klavír a orchestr č. 12 A dur, K. 414

  • Klára Gibišová, klavír
  • Jan Schulmeister, klavír
  • Leoš Čepický, koncertní mistr

Klára Gibišová

Klára Gibišová projevovala známky mimořádného hudebního nadání již od necelých tří let. Od června 2014 se pod vedením kantorky Taťány Vejvodové propracovala k prvním koncertům a soutěžním úspěchům. Nyní je žákyní ZUŠ Ilji Hurníka a všude sbírá převážně první ceny nebo absolutní vítězství. Z těch nejvýraznějších jmenujme například opakované vítězství na Mladí pianisté na klavíru Steinway, Prague Junior Note nebo Zlatý oříšek. Z mezinárodních úspěchů pak nelze nezmínit absolutní vítězství na soutěži Mozart v Římě nebo 1. cenu ze soutěže Virtuosi per musica di pianoforte.
Pravidelně je zvaná na nejrůznější koncerty a má za sebou i několik přímých přenosů, včetně živého vysílání pořadu Telefonotéka Českého rozhlasu Vltava, kde zpravidla vystupují uznávaní umělci. Objevila se také v pořadu 168 hodin na ČT a především jako host v Show Jana Krause.

Jan Schulmeister

Klavírista Jan Schulmeister (*2006 ) se klavírní hře věnuje od svých pěti let. Navštěvuje ZUŠ v Kroměříži, kde je žákem Bc. Evy Zonové. Pravidelně se prosazuje na národních i mezinárodních klavírních soutěžích. K nejnovějším úspěchům patří absolutní vítězství na Mezinárodní klavírní soutěži „Amadeus“ v Brně, absolutní vítězství v soutěži „Beethovenovy Teplice“ a 1.cena z Mezinárodní soutěže „Broumovská klávesa“, kde získal i možnost vystoupit v rámci festivalu „Za poklady Broumovska“
Své hudební vzdělání obohacuje na mistrovských interpretačních kurzech pod vedením známých českých i zahraničních pedagogů klavírní hry. Ve školním roce 2018-2019 se stal stipendistou prestižního programu MenArt (pod záštitou Ivo Kahánka) s možností vystoupit na festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. V roce 2019 mu společnost PETROF s. r. o. nabídla – jako nejmladšímu hudebníkovi – členství v její PETROF Art Family. Díky tomu také mohl v únoru vydat své první CD.
Sólově koncertuje nejen na českých, ale i zahraničních pódiích, naposledy v Anglii v březnu 2019. Společně s Wihanovým kvartetem provedl Haydnův Klavírní koncert D dur a nyní s tímto tělesem připravuje Klavírní koncert A dur K 414 W. A. Mozarta. Přijal též pozvání na účinkování v rámci významných mezinárodních hudebních festivalů – Chopinův festival Mariánské Lázně a Dvořákova Praha.

Leoš Čepický

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Z mnoha mezinárodních soutěží připomeňme alespoň úspěchy v Záhřebu nebo italské Gorizii. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí J. S. Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl, o dva roky později vznikla nahrávka pro Multisonic. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. Již během svých studií se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. V letech 2008– 2009 provedlo Wihanovo kvarteto všech 16 kvartet Ludwiga van Beethovena. Leoš Čepický hraje na housle z dílny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesù 1741.