Klára Gibišová, Jan Schulmeister

22.1.2020 od 19:30 koncertní síň Šimona a Judy

Klára Gibišová, Jan Schulmeister


Program:

  • Leopold Mozart Dětská symfonie
  • Joseph Haydn Koncert D dur pro klavír a orchestr
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert č. 12 A dur pro klavír a orchestr
  • Wolfgang Amadeus Mozart Serenáda č. 13 G dur „Malá noční hudba“

  • Klára Gibišová, klavír
  • Jan Schulmeister, klavír
  • Leoš Čepický, koncertní mistr

Klára Gibišová

Jan Schulmeister

Leoš Čepický

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Z mnoha mezinárodních soutěží připomeňme alespoň úspěchy v Záhřebu nebo italské Gorizii. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí J. S. Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl, o dva roky později vznikla nahrávka pro Multisonic. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. Již během svých studií se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. V letech 2008– 2009 provedlo Wihanovo kvarteto všech 16 kvartet Ludwiga van Beethovena. Leoš Čepický hraje na housle z dílny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesu 1741.