Jan Vobořil

23.1.2019 od 19:30 Koncertní síň Šimona a Judy

Jan Vobořil


Program:

  • Wolfgang Amadeus Mozart Adagio a fuga c moll
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro lesní roh a orchestr č. 3 Es dur
  • Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento D dur, K. 136
  • Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento B dur, K. 137
  • Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento F dur, K. 138

  • Jan Vobořil, lesní roh
  • Leoš Čepický, koncertní mistr

Jan Vobořil

Sólohornista České filharmonie Jan Vobořil získal řadu významných ocenění jak v národních (sedminásobný laureát), tak i mezinárodních soutěžích (Pražské jaro, 1992 a Ženeva, 1993). V roce 1991 byl členem Mládežnického orchestru Gustava Mahlera pod taktovkou Claudia Abbada a v témže roce se stal sólohornistou Filharmonie Brno. V letech 1994–2004 působil jako sólohornista v Pražské komorní filharmonii. Od roku 2005 je sólohornistou orchestru Solistes Europeéns Luxemburg. Sólově vystupuje jak doma, tak v zahraničí (Evropa, Japonsko, USA). Natáčí pro Český rozhlas a televizi, Supraphon, Octavia Records aj. Je členem Pražského dechového kvinteta a Českého hornového kvarteta. Často je zván ke spolupráci do různých komorních souborů a jako sólohornista do předních zahraničních orchestrů (např. Seoul Philharmonic Orchestra, NDR Hamburg aj.).

Leoš Čepický

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Z mnoha mezinárodních soutěží připomeňme alespoň úspěchy v Záhřebu nebo italské Gorizii. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí J. S. Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl, o dva roky později vznikla nahrávka pro Multisonic. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. Již během svých studií se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. V letech 2008– 2009 provedlo Wihanovo kvarteto všech 16 kvartet Ludwiga van Beethovena. Leoš Čepický hraje na housle z dílny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesù 1741.