Marek Kozák, Krása Quartet

3.3.2020 od 19:30 Koncertní sál Pražské konzervatoře

Marek Kozák, Krása Quartet


Program:

  • Ludwig van Beethoven Smyčcový kvartet č. 4 op. 18
  • Ludwig van Beethoven Variace na téma z Kouzelné flétny "Ein Mädchen oder Weibchen" op. 66 pro violoncello a klavír
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert d moll K. 466 pro klavír a smyčcové kvarteto (arr: Ignaz Lachner)

  • Marek Kozák, klavír
  • Krása Quartet

Marek Kozák

Teprve sedmadvacetiletý klavírní virtuos Marek Kozák má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších. Mezi zcela nové úspěchy patří vítězství v kategorii Talent roku Classic Prague Awards 2019.
Jméno Marka Kozáka se pojí s titulem semifinalisty Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě (2015), nejlépe obsazené klavírní soutěže na světě, nebo s vítězstvím na Evropské klavírní soutěži v Brémách (2018), či s předním umístěním na soutěži Pražského jara (2016).
Kritika však klavíristovo jméno skloňuje také se spoustou jiných předností. Obvykle vyzdvihuje neomylnou techniku, smysl pro proporce a gradaci, bohatou paletu rejstříků, obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru k notovému zápisu.
Marek Kozák je absolventem klavírní třídy profesora Ivana Klánského na HAMU v Praze a četných mistrovských kurzů pod vedením světoznámých klavírních virtuózů – například Eugena Indjice, Murraye Perahiy či Garricka Ohlssona. Na ostravské konzervatoři vystudoval krom klavíru i obor varhany.
Marek Kozák se zřetelně profiluje jako Chopinovský interpret, zároveň však vyniká v interpretaci soudobé hudby; ostatně zvláštní ocenění za její provedení si odvezl ze soutěže v Brémách. Na koncertní pódia vnáší noblesní interpretační kulturu a posluchače si podmaňuje schopností „předat s velkou pokorou a bez okázalých gest to, co chtěl skladatel vyjádřit“.

Krása Quartet

Krása Quartet vznikl na Pražské konzervatoři v roce 2012 ve třídě Tomáše Strašila a svůj název získal podle česko-německého hudebního skladatele židovského původu Hanse Krásy (například opera „Vorlobung im Traum“ a dětská opera „Brundibár“). O rok později tento soubor absolvoval mistrovské kurzy v Dobřichovicích u Stephanie Baer (Steinhardt School New York). Téhož roku kvarteto na festivalu Pražské jaro premiérovalo operu Pavla Trojana „Pastýřská pohádka“ a vystoupilo na mezinárodních festivalech Mladá Praha, Mladé pódium a na festivalu Jarmily Novotné, odkud koncerty přenášel Český rozhlas.

V roce 2014 obsadil Krása Quartet druhé místo na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů, v roce 2015 hostoval na mezinárodním Bodenseefestivalu a současně se zúčastnil kurzů Pavel Haas Quartet v rakouském Feldkirchu. Pro sezóny 2016 až 2019 získalo kvarteto angažmá v Národním divadle v rámci moderního baletu Vertigo. Momentálně pokračuje ve studiu ve třídě prof. Václava Bernáška na pražské HAMU a spolupracuje se členy Zemlinského kvarteta.