Koncertní sál Pražské konzervatoře

Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1- Staré Město

Koncertní a divadelní sál je součástí Pražské konzervatoře. Přestože je stavba situována v centru města, je částečně skryta před zraky kolemjdoucích. Dubová vrata vedoucí na nábřeží se otevírají pouze v čase konání kulturních akcí.

Pražská konzervatoř dostala k 200. výročí svého založení v roce 2011 nový koncertní a divadelní sál. Přestože je stavba situována v centru města, je částečně skryta před zraky kolemjdoucích. Dubová vrata vedoucí na nábřeží se otevírají pouze v čase konání kulturních akcí. Sál má kapacitu 333 míst.