Alžběta Vlčková

7.11.2018 od 19:30 koncertní síň Šimona a Judy

Alžběta Vlčková


Program:

  • Antonio Vivaldi Sinfonia pro smyčce G dur
  • Antonio Vivaldi Koncert G dur pro violoncello a smyčce RV 413
  • Fritz Kreisler Koncert C dur pro housle a smyčce ve stylu A. Vivaldiho
  • Franz Schubert Rondo A dur pro housle a smyčce
  • Franz Schubert Sonáta A dur Arpeggione pro violoncello a smyčce

  • Alžběta Vlčková, violoncello
  • Leoš Čepický, housle, koncertní mistr

Alžběta Vlčková

Alžběta Vlčková absolvovala pražskou konzervatoř (prof. J. Páleníček) a za studií na Hudební fakultě AMU byla posluchačkou ve třídě doc. Miroslava Petráše. V roce 1992 se stala finalistkou Mezinárodní violoncellové soutěže Beethovenův Hradec. Získala 2. cenu na Mezinárodní soutěži Bohuslava Martinů v rakouském Semmeringu. Zúčastnila se mnoha mistrovských kurzů pod vedením např. A. May, Z. Nelsové, St. Apolína, T. Kühne a absolvovala půlroční stáž na Konzervatoři v Paříži ve třídě prof. Rolanda Pidoux. Často vystupuje jako solistka s předními symfonickými a komorními orchestry. V letech 2009-2014 vedla skupinu violoncell v Talichově komorní filharmonii, nyní je členkou Pražského komorního orchestru. Intenzivně se věnuje komorní hudbě ( Klavírní trio ArteMiss). Pedagogicky působí na New Yorkské Universitě v Praze.

Leoš Čepický