Contact

Contact Information

PKO – Pražský komorní orchestr
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
+420 274 772 697
+420 222 809 304

Billing Information

Pražský komorní orchestr, o.p.s
Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1408
IČ: 02515806 / DIČ: CZ02515806

Číslo účtu: 2109825566/2700
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Na Poříčí 36, 110 00 Praha 1

Contact persons

Mgr. Vladimír Darjanin

Orchestra office

Jiří Krob
+420 603 249 469
+420 274 772 697
jiri.krob@pko.cz
agency@pko.cz
Mgr. Ladislav Lojda
+420 222 809 301
ladislav.lojda@pko.cz
Mgr. Veronika Telnarová
+420 222 809 303
veronika.telnarova@pko.cz
Zdeněk Pechoušek
+420 603 439 711
+420 274 772 697
agency@pko.cz

Other

Tickets
+420 222 809 304
vstupenky@pko.cz
Music archive
+420 603 439 711