Ivan Klánský

19.3.2019 od 19:30 Dvořákova síň Rudolfina

Ivan Klánský


Program:

  • Ludwig van Beethoven Proměny Prométheovy, předehra
  • Wolfgang Amadeus Mozart Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll
  • Joseph Haydn Symfonie č. 94 G dur „S úderem kotlů“

  • Ivan Klánský, klavír
  • Leoš Čepický, koncertní mistr

Ivan Klánský

Ivan Klánský je jedním z našich nejvýznamnějších interpretů a pedagogů s mezinárodním renomé. Svou hudební kariéru zahájil vítězstvím na Mezinárodní klavírní soutěži v Bolzanu v roce 1967, po němž následovaly další soutěžní úspěchy, např. v Neapoli (1968), Lipsku (1968), Barceloně (1970) a Varšavě (1970). Ivan Klánský je všestranný umělec a jeho repertoár obsahuje díla z období baroka, přes klasicismus až po soudobou hudbu. Je nejen znamenitým sólistou, ale patří rovněž k vyhledávaným komorním partnerům. V roce 1986 založil Guarneri trio. V letech 1995–2000 nahrál kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Ivan Klánský vyučuje na katedře klávesových nástrojů Akademie múzických umění v Praze, kde rovněž v letech 1995–2012 působil jako vedoucí, v současné době je děkanem AMU. Mezi jeho žáky patří např. Martin Kasík a Ivo Kahánek. Od roku 1991 také vyučoval na Vysoké hudební škole v Lucernu. V roce 2017 obdržel Cenu Antonína Dvořáka a v roce 2018 Granátovou hvězdu Bohemian Heritage Fund.

Leoš Čepický

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Z mnoha mezinárodních soutěží připomeňme alespoň úspěchy v Záhřebu nebo italské Gorizii. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí J. S. Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl, o dva roky později vznikla nahrávka pro Multisonic. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. Již během svých studií se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. V letech 2008– 2009 provedlo Wihanovo kvarteto všech 16 kvartet Ludwiga van Beethovena. Leoš Čepický hraje na housle z dílny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesù 1741.