Marek Kozák

Teprve sedmadvacetiletý klavírní virtuos Marek Kozák má za sebou řadu oslnivých výsledků v celé plejádě soutěží, včetně těch nejprestižnějších. Mezi zcela nové úspěchy patří vítězství v kategorii Talent roku Classic Prague Awards 2019.
Jméno Marka Kozáka se pojí s titulem semifinalisty Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě (2015), nejlépe obsazené klavírní soutěže na světě, nebo s vítězstvím na Evropské klavírní soutěži v Brémách (2018), či s předním umístěním na soutěži Pražského jara (2016).
Kritika však klavíristovo jméno skloňuje také se spoustou jiných předností. Obvykle vyzdvihuje neomylnou techniku, smysl pro proporce a gradaci, bohatou paletu rejstříků, obrovskou muzikalitu a vnitřní pokoru k notovému zápisu.
Marek Kozák je absolventem klavírní třídy profesora Ivana Klánského na HAMU v Praze a četných mistrovských kurzů pod vedením světoznámých klavírních virtuózů – například Eugena Indjice, Murraye Perahiy či Garricka Ohlssona. Na ostravské konzervatoři vystudoval krom klavíru i obor varhany.
Marek Kozák se zřetelně profiluje jako Chopinovský interpret, zároveň však vyniká v interpretaci soudobé hudby; ostatně zvláštní ocenění za její provedení si odvezl ze soutěže v Brémách. Na koncertní pódia vnáší noblesní interpretační kulturu a posluchače si podmaňuje schopností „předat s velkou pokorou a bez okázalých gest to, co chtěl skladatel vyjádřit“.