Jan Vobořil

Sólohornista České filharmonie Jan Vobořil získal řadu významných ocenění jak v národních (sedminásobný laureát), tak i mezinárodních soutěžích (Pražské jaro, 1992 a Ženeva, 1993). V roce 1991 byl členem Mládežnického orchestru Gustava Mahlera pod taktovkou Claudia Abbada a v témže roce se stal sólohornistou Filharmonie Brno. V letech 1994–2004 působil jako sólohornista v Pražské komorní filharmonii. Od roku 2005 je sólohornistou orchestru Solistes Europeéns Luxemburg. Sólově vystupuje jak doma, tak v zahraničí (Evropa, Japonsko, USA). Natáčí pro Český rozhlas a televizi, Supraphon, Octavia Records aj. Je členem Pražského dechového kvinteta a Českého hornového kvarteta. Často je zván ke spolupráci do různých komorních souborů a jako sólohornista do předních zahraničních orchestrů (např. Seoul Philharmonic Orchestra, NDR Hamburg aj.).