Ivan Klánský

Ivan Klánský je jedním z našich nejvýznamnějších interpretů a pedagogů s mezinárodním renomé. Svou hudební kariéru zahájil vítězstvím na Mezinárodní klavírní soutěži v Bolzanu v roce 1967, po němž následovaly další soutěžní úspěchy, např. v Neapoli (1968), Lipsku (1968), Barceloně (1970) a Varšavě (1970). Ivan Klánský je všestranný umělec a jeho repertoár obsahuje díla z období baroka, přes klasicismus až po soudobou hudbu. Je nejen znamenitým sólistou, ale patří rovněž k vyhledávaným komorním partnerům. V roce 1986 založil Guarneri trio. V letech 1995–2000 nahrál kompletní klavírní dílo Bedřicha Smetany. Ivan Klánský vyučuje na katedře klávesových nástrojů Akademie múzických umění v Praze, kde rovněž v letech 1995–2012 působil jako vedoucí, v současné době je děkanem AMU. Mezi jeho žáky patří např. Martin Kasík a Ivo Kahánek. Od roku 1991 také vyučoval na Vysoké hudební škole v Lucernu. V roce 2017 obdržel Cenu Antonína Dvořáka a v roce 2018 Granátovou hvězdu Bohemian Heritage Fund.