Michal Kaňka, Leoš Čepický

9.6.2020 od 19:30 Dvořákova síň Rudolfina

Michal Kaňka, Leoš Čepický


Program:

  • Ludwig van Beethoven Symfonie č. 7 A dur
  • Johannes Brahms Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll

  • Michal Kaňka, violoncello
  • Leoš Čepický, housle
  • Paul Mauffray, dirigent

Michal Kaňka

Michal Kaňka (nar. 1960) je bezpochyby jedním z nejvyhledávanějších violoncellistů v Evropě. Během studií, která zakončil u prof. Josefa Chuchra na pražské HAMU, se zúčastnil rekordního počtu 32 národních a mezinárodních soutěží. K jeho největším sólovým úspěchům patří laureátství na mezinárodní soutěži P.I.Čajkovského v Moskvě (1982), první cena ze soutěže Pražského Jara (1983) a vítězství v rozhlasové soutěži ARD v Mnichově (1986). Pravidelně vystupuje s nejvýznamnějšími orchestry u nás a spolupracoval i s orchestry po celém světě, kde se také představil na mnoha recitálech. Na svém kontě má více než 40 sólových CD a běžně nahrává pro české i zahraniční rozhlasy.

Od mládí se intenzivně věnuje také komorní hře. Již 32 let je aktivním členem světově uznávaného Pražákova kvarteta a od dubna 2017 je také violoncellistou úspěšného Wihanova kvarteta.

Od roku 2011 je pedagogicky činný na Akademii múzických umění v Praze a od roku 2013 i na Pražské konzervatoři. Je předsedou stálé komise mezinárodní soutěže Pražské jaro, členem správní rady Nadace Bohuslava Martinů a počínaje rokem 2018 působí v Umělecké radě festivalu Pražské Jaro.

Hraje na unikátní moderní nástroj, který zhotovil francouzský mistr houslař Christian Bayon v roce 2006 a užívá francouzský smyčec od Nicole Descloux z roku 2000.

Leoš Čepický

Absolvoval Konzervatoř v Pardubicích a Akademii múzických umění v Praze. Z mnoha mezinárodních soutěží připomeňme alespoň úspěchy v Záhřebu nebo italské Gorizii. Často vystupuje jak na sólových recitálech tak i a na koncertech s orchestrem doma i v zahraničí. V roce 2000 uvedl k 250. výročí úmrtí J. S. Bacha kompletní provedení Sonát a Partit pro sólové housle na festivalu Smetanova Litomyšl, o dva roky později vznikla nahrávka pro Multisonic. Od roku 2007 vyučuje hru na housle na AMU v Praze a v září 2010 byl jmenován vedoucím strunné katedry HAMU. Již během svých studií se stal primáriem Wihanova kvarteta, jehož členem je dodnes. S Wihanovým kvartetem získal první cenu na Pražském jaru 1988 a první místo na Mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Londýně v roce 1991. V letech 2008– 2009 provedlo Wihanovo kvarteto všech 16 kvartet Ludwiga van Beethovena. Leoš Čepický hraje na housle z dílny Mistra houslaře Jana B. Špidlena, kopie Guarneri del Gesu 1741.

Paul Mauffray

Americký dirigent Paul Mauffray je absolventem Louisianské státní univerzity, studoval ale také v dirigentském semináři Sergia Celibidache na Gutenbergově univerzitě v Mohuči, magisterské studium hudební vědy absolvoval na Masarykově univerzitě v Brně a magisterské studium dirigování na Indiana University. Je milovníkem a znalcem české hudby, především díla Leoše Janáčka.

Jeho první působení v České republice byl záskok při provedení Janáčkovy orchestrální suity z opery Příhody lišky Bystroušky s Filharmonií Hradec Králové v roce 1994. Od té doby je Paul Mauffray pravidelně zván do Hradce Králové jako hostující dirigent. V letech 1995 až 1997 byl asistujícím dirigentem opery pražského Národního divadla, kde spolupracoval s dirigenty Bohumilem Gregorem a Jiřím Bělohlávkem na Janáčkových operách Příhody lišky Bystroušky, Káťa Kabanová a Její pastorkyňa. Poté asistoval Siru Charlesovi Mackerrasovi s Českou filharmonií při natáčení Káti Kabanové a Rusalky, dále asistoval Siru Johnovi Eliotovi Gardinerovi v Salcburku při nastudování Její pastorkyně s Českou filharmonií.

V roce 2007 nastoupil jako asistent dirigenta do Janáčkovy opery v Národním divadle Brno. Rok poté pracoval jako asistent dirigenta Kirilla Petrenka na uvedení Káti Kabanové s Vídeňským rozhlasovým orchestrem v Divadle na Vídeňce.

Mimo ČR diriguje orchestry jako Slovak Sinfonietta Žilina, Filharmonie Augsburg, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre National de Lyon a Schloss Schönbrunn Orchester Wien.